Til hovedinnhold
Norsk English

Velferdsteknologien kommer

"Veikart for innovasjon av velferdsteknologi” er en ny og praktisk veileder for norske kommuner som ønsker å ta i bruk ny teknologi.

Målet er å bedre hverdagen til mennesker med hjelpebehov. Kartet er laget som en enkel nettside og loser deg gjennom alt fra planlegging til behovsanalyse, krav til anvendelse, valg av løsning og til slutt testing av løsningen. Hensikten er å sikre at kommunene utvikler nye teknologiske tjenester og produkter som fungerer for både brukere og støtteapparat. Veikartet er utviklet av SINTEF og NOVA, på bakgrunn av erfaringer fra seks innovasjonsprosjekter innenfor velferdsteknologi.

Kartet finner du her: www.ks.no/velferdsteknologi

Utforsk fagområdene