Til hovedinnhold
Norsk English

Utvikler løsninger for energieffektiv rehabilitering

Foto: SINTEF Byggforsk
  I det EU-finansierte forskningsprosjektet Retrokit skal det utvikles løsninger for energieffektiv rehabilitering av lavblokker bygd i perioden 1945-1980.

Blokkbebyggelse fra denne perioden utgjør en stor del av den totale europeiske bygningsmassen. De byggetekniske løsningene og arkitekturen er tilsvarende over hele Europa, noe som gjør dette til et massemarked som er egnet for rehabilitering med standardiserte løsninger.

Løsningene som utvikles i Retrokit vil være prefabrikkerte løsninger for oppgradering av bygningskroppen, hvor det også blir mulig å integrere teknologier som ventilasjon og fornybar energiproduksjon. Løsningen som utvikles skal utprøves ved rehabilitering av demonstrasjonsbygg i Nederland, Tyskland og Spania.

SINTEF Byggforsk leder en arbeidspakke i Retrokit som skal se spesielt på beboerperspektiv, arkitektoniske muligheter og samfunnsnytten av energieffektiv rehabilitering av lavblokker. I tillegg er forskningsinstituttet involvert i prøving av klimarobustheten til de tekniske løsningene som utvikles i prosjektet.

– Det som er spesielt spennende med Retrokit, er helhetsperspektivet. Vi ser ikke bare på tekniske løsninger. Løsningene skal også resultere i vakre bygg som er gode å bo i, sier forskningsleder Birgit Risholt ved SINTEF Byggforsk.

Siste nytt fra Retrokit vil publiseres gjennom halvårlige nyhetsbrev. Vil du motta nyhetsbrev fra Retrokit, send en e-post til .