Til hovedinnhold

Ulik medisinering i psykiatrien

Enkelte sykehus foreskriver dobbelt så mye vanedannende medisiner som andre. I tillegg medisineres pasienter med samme psykiske lidelse ulikt.

Forskerne fant store forskjeller blant de ti største helseforetakene, både med tanke på hva som ble foreskrevet og mengden av medisiner.

Det viser en studie fra SINTEF. Her har en gruppe forskere undersøkt bruken av de vanedannende medisinene benzodiazepiner og z-hypnotika i norske psykiatriske institusjoner.

Medikamentene benyttes i stor grad til å dempe angst og søvnproblemer gjennom å redusere aktiviteten i nerveceller. Bivirkningene er at de kan påvirke mentale evner, koordinasjon og bevegelser, og gi økt risiko for misbruk og avhengighet.

Les mer om medisinering i psykiatrien.

Publisert tirsdag 30. april 2013

Kontakt Ansattinfo mangler