Til hovedinnhold
Norsk English

Tog på skinner med køprising

Det er kamp om den begrensede tilgangen på jernbanelinjen, både mellom passasjerer og gods og mellom ulike togselskaper. (Foto: Shutterstock)
Kampen om tilgang til jernbanesporet er stor. Kanskje er løsningen å innføre et prissystem hvor det koster mye å bruke sporet på populære tider, mens de som viker, får belønning.

Vi leser stadig i media om at det er behov for å bygge ut jernbanen. Men kanskje handler det like mye om at man ikke bruker kapasiteten på best mulig måte.  Hvis vi kan fjerne flaskehalser og fordele trafikken jevnere gjennom døgnet, vil det kunne åpne for å forflytte gods og passasjerer fra vei til jernbane. Dermed blir jernbanen mer lønnsom samtidig som behovet for å investere i ytterligere veisystemer begrenses.

Les hele nyhetsartikkelen på Forskning.no.