Til hovedinnhold
Norsk English

Sjøprøver – manøvertester med NTNUs forskningsfartøy "Gunnerus"

Vessel
Under Forskningsrådets MAROFF-program har MARINTEK ledelsen av prosjektet "Sea Trials and Model Tests for Validation of Shiphandling Simulation Models". Prosjektet har nasjonale og internasjonale deltakere og det skal blant annet studere manøveregenskaper til 7 case skip.

MARINTEK og NTNU gjennomførte i august 2013 det første settet av manøverprøver med NTNUs forskningsfartøy "Gunnerus". Prøvene inkluderte manøvre beskrevet i IMOs "Standards for Ship Manoeuvrability" (IMO Resolution MSC.137(76)) og utvalgte lavhastighetsprøver.

Denne videoen (YouTube-link) viser noen av prøvene som ble gjennomført.

En skalamodell av fartøyet vil bli brukt i forsøk i MARINTEKs hydrodynamiske laboratorier for å måle krefter på en fastholdt modell og bevegelser til en frittgående modell senere i 2013. Resultater fra modellskala målinger vil bli brukt til å generere inngangsdata til MARINTEKs simuleringsverktøy VeSim.

Kontaktperson