Til hovedinnhold
Norsk English

Hverdagsrehabilitering i fokus

Det er et stort fokus på hverdagsrehabilitering i flere kommuner. Nå er det også et prosjekt i regi av Innomed!

Hverdagsrehabilitering skiller seg fra normal rehabilitering ved at det skjer ikke på helseforetakene, men hjemme hos brukeren. Tverrfaglige team kommer sammen med brukeren og observerer hvordan brukeren takler hverdagen. Sammen setter deretter teamet og bruker målsettninger for rehabiliteringen. Behandlingen blir skreddersydd brukeren og deres mål. Det fører ofte til at brukeren ikke trenger hjemmehjep av kommunen, noe som er en stor fordel for både kommune og bruker. Ved å bruke litt mer tid og krefter på rehabilitering etter sykehusopphold kan kommunene spare mye ved at brukerne kan bli mer selvstendige og bo hjemme lenger.

Hverdagsrehabilitering ble en stor suksess da det ble implementert i Danmark. Norge er på vei etter. Det er nå flere kommuner som planlegger å innføre hverdagsrehabilitering hos seg, og målet er at alle kommunene til slutt skal ta i bruk denne metodikken.

Prosjektet Hverdagsrehabilitering - Teknologistøtte skal se på mulighetene for teknologi som kan støtte arbeidet med hverdagsrehabilitering. Prosjekteiere er Arendal og Kristiansand kommune, og det er i disse kommunene det skal gjøres en behovskartlegging. Norsk Ergoterapeutforbund er en viktig samarbeidspartner i prosjektet, som har god kompetanse på temaet hverdagsrehabilitering.

Kontakt

Ansattinfo mangler, avdeling medisinsk teknologi

Utforsk fagområdene