Til hovedinnhold
Norsk English

Ny metodikk hindrer ustabilitet i kraftnett

Publikasjonen "An Intelligible and Practicable Methodology for Power System Dynamic Analysis" presenterer en fleksibel metodikk for dynamisk analyse av kraftsystemer. Illustrasjonsfoto: Shutterstock
Ustabilitet i kraftnettet kan få enorme konsekvenser. En matematisk beskrivelse som skal medvirke til å hindre slik ustabilitet, er beskrevet i en ny publikasjon fra SINTEF akademisk forlag.  

Kravet om løpende balanse mellom produksjon og konsum er spesifikt for kraftbransjen. Derfor er det ekstra viktig å sikre at systemet fungerer, og at driften er stabil og god. Ved ubalanse kan nettet «pendle», noe som eventuelt kan føre til strømstans over store områder, med omfattende tekniske, økonomiske og sosiale konsekvenser. I verste fall kan liv gå tapt. 

Beskriver totalsystemet
Ved planlegging innenfor kraftforsyningen, benyttes analyseopplegg for å simulere den elektriske virkeligheten under valgte/alternative forutsetninger: Via dynamiske analyser tilstreber man å sikre at beslutninger knyttet til utbygging og deretter løpende drift, skjer i pakt med omforente kvalitetskrav knyttet til forsyningen. 

Publikasjonen  An Intelligible and Practicable Methodology for Power System Dynamic Analysis  av seniorrådgiver Arne Johannesen, presenterer en oversiktlig og fleksibel metodikk for dynamisk analyse av kraftsystemer. Opplegget er basert på definisjon og utvikling av et system av kompakte sub-modeller, for beskrivelse av komponentene som inngår i kraftsystemet. 

Metodikken knytter komponentenes sub-modeller sammen til en helhetlig modell av kraftsystem på en standardisert måte. Analysekonseptet legger dermed til rette for enkelt å kunne «plugge inn» nye typer systemkomponenter, etter etablering av nødvendige sub-modeller. 

– Dette vil gjøre det enklere for studenter og systemutviklere å teste ut modeller for nye komponenter og sjekke ut hvordan disse virker sammen med et helhetlig kraftsystem sier direktør i SINTEF Energi, Sverre Aam. 

Hekta på data siden 1959
Forfatter av publikasjonen, Arne Johannesen, begynte i SINTEF Energi (dengang EFI) 1961, og var den første ved instituttet som arbeidet med datateknologi. På dette tidspunktet hadde han allerede vært hekta på data i to år etter universitetsstudier i Canada. 

– Arne Johannesen har en unik oversikt over teori på svært mange felt. Han går både i bredden og i dybden på en unik måte, og har vært en stor inspirator for folk rundt seg. På denne måten ble han en krumtapp i å bygge opp et stort fagmiljø ved SINTEF Energi, sier Aam. 

Publikasjonen kan lastes ned gratis i SINTEF Byggforsk Nettbokhandel.  

An Intelligible and Practicable Methodology for Power System Dynamic Analysis er den første utgivelsen i den nye publikasjonsserien SINTEF Fag (eng. SINTEF Research) fra SINTEF akademisk forlag.