SINTEF Energi AS

Vi utvikler løsninger knyttet til kraftproduksjon og omforming, overføring/distribusjon og sluttbruk av energi onshore og offshore/subsea. Vi arbeider med alt fra innemiljø og energibruk i bygninger til gassteknologi, forbrenning, bioenergi, kuldeteknikk samt termisk prosessering av næringsmidler.

Aktuelt

Prestisjepris for arbeid med C02-fangst
Greenman Award er en av de høyeste utmerkelsene innen området karbonfangst, -transport, og –lagring. I år ble den tildelt professor Hallvard Svendsen ved NTNU.

Prisen gis til en person som i stor utstrekning har bidratt vesentlig til utviklingen innenfor dette området. Prisen gis kun annethvert år og annonseres på GHGT-konferansen. (2014-10-20)

Les hele artikkelen på GEMINI.no


Ja takk begge deler – vindkraft og ørnebestand

Miljødesign av vindkraft gjør at vi kan ha både vindmøller og en god ørnebestand. Atle Harby i CEDREN og John Olav Tande i NOWITECH er begge glade for resultatene i Espen Lie Dahls doktorgrad. (2014-10-14)

Les hele artikkelen i Gemini


 

 

Vedfyrte fly
Kan biodrivstoff av ved brukes som flydrivstoff i fremtiden? Dette var tema i Shrödingers Katt 2. oktober.
– Ja! svarer Berta Matas Güell fra SINTEF Energi og forklarer hvordan biodrivstoff kan gjøres om til flydrivstoff og hvilket potensiale vi har i norsk skog. (2014-10-07)

Berta Matas Güell i laboratoriet. Foto: SINTEF/Thor Nielsen


Call for proposals from The Renewable Nepal Program
SINTEF Energy and Kathmandu University have been cooperating over five years within the Renewable Nepal Program. The main goal has been to develop applied research as a way to increase research competence at Nepali Universities to boost the national industry production of renewable energy technologies. The program activities have been financed by NORAD.

Contact:
Hans Otto Haaland
, The Research Council of Norway (2014-10-06)

Invitation (pdf) 


Prisbelønt for beste energi-idé
SINTEFs Tor Haakon Bakken ble 50 000 pris-kroner rikere i dag for en idé om å utnytte energien i varmt avløpsvann fra husholdningene.

Bak prisutdelingen står Grønn Fase, ei tankesmie som består av forskere som jobber med energi, klima og miljø. (2014-08-15)

 

Olje- og energiminister Tord Lien overrekker SINTEF-forsker Tor Haakon Bakken
energiprisen fra tankesmia Grønn Fase under en tilstelning i Asker fredag 15. august. Foto: Marita Sætnan


Ny lynrekord
Den 4. august i år ble en rekord som har stått i elleve år slått. 178 663 lyn slo ned over Skandinavia i løpet av 24 timer. (2014-08-06)

 


Ledig stilling som
Viseadministrerende Direktør ved SINTEF Energi AS

Søknadsfrist 24. august 2014

 


Ecohydraulics-konferansen vender hjem
For 20 år siden ble den første International Symposium on Ecohydraulics arrangert i Trondheim. Nå vender konferansen «hjem», etter å ha turnert på alle kontinenter. 23.-27.juni i år samles forskere, forvaltere og kraftbransjen rundt temaet bærekraftig utnyttelse av vannressursene. (2014-06-11)

 


Elektrifisering av sokkelen kan gi ekstra driv for havvind forskning
NOWITECH jobber med offshore vindkraft og søker å finne løsninger som reduserer kostnaden ved en slik type utbygging. Både flytende, dypt vann, langt fra land, strømnett er temaer som NOWITECH jobber med og som ville ha fått en satsning om havvind ble et tilegg (ikke en erstatning) til elektrifisering fra land. (2014-06-11)

– les mere i Bergens Tidende

 


Nasjonal smartgridstrategi
Fremtidens nett må kunne håndtere komplekse driftssituasjoner. På Energikonferansen 2014 presenterte The Norwegian Smart Grid Centre en strategi for forskning, utvikling og demonstrasjon for realisering av smarte nett i Norge. (2014-06-04)

 

Kjetil Storset, Grete Håkonsen Coldevin, Jan Kristensen, Heidi Kvalvåg, Sigurd Kvistad og Stian Reite på Energiforskningskonferansen. (Foto: Claude R. Olsen)


Energisparepris til SINTEF og Rema
En dagligvarebutikk i Trondheim klarer seg med nær to tredeler av energien som går med i andre kolonialer. (2014-05-28)

 

I den prisbelønte nærbutikken har SINTEF-forsker Armin Hafner valgt energiløsninger
som ikke er hyllevare.
Energimålinger skal nå legge grunnlaget for serieproduserte og billigere systemer
som også andre dagligvarebutikker kan bruke. Foto: SINTEF / Thor Nielsen


Kvist og kvas blir edelt kull
Når skogsmaskinene har hentet ut tømmeret, ligger topper og greiner igjen – som unyttig avfall. Men kvisthaugene kan omdannes til høyverdig trekull, ifølge forskere. (2014-05-19)

 

Skogsavfall som ligger igjen på hogstfeltene, inneholder store energimengder. Nå skal forskere bruke
fire år på å skape edelt kull av den billige råvaren. Foto: Thor Nielsen.  


 

 

Lokal feber-kur for kloden

Det er håp for klimaet, selv om en verdensomfattende klima-avtale skulle utebli. For togradersmålet kan nås også med regionale grep, viser ny rapport. (2014-05-06)

 

Dersom global kvotehandel ikke lar seg realisere, kan togradersmålet nås også med
regionale klimastrategier, ifølge ny rapport. Togradersmålet skal blant annet begrense tørke. Foto: Thinkstock 


Analyseverktøy for kraftsystemet ga forskningspris
SINTEFs pris for fremragende forskning 2013 er tildelt forsker Bjørn Gustavsen ved SINTEF Energi. Han får prisen for arbeidet sitt med høyfrekvensmodellering av elkraftkomponenter. (2014-04-03)

 

  

Bjørn Gustavsen med prisen.
Foto: Thor Nielsen. 


Klimadiskusjon rundt Mongstad
Kan de norske gassreservene bli verdiløse i en verden uten CO2-håndtering? Og har Norge som leverandør av fossil energi et ansvar for å få fram gode løsninger på området? Dette var spørsmål som ble tatt opp på SINTEFs klimaseminar i forrige uke. (2014-03-19)

 

I panelet fra høyre: Stortingsrepresentant Rasmus Hansson MDG, BI-professor Jørgen Randers,
Nils A. Røkke fra SINTEF og Toralf H. Thorsen fra Norsk Industri. På talestolen står Tore Amundsen fra Gassnova.


Hvorfor Smart grid?
Smart grids handler om å koble sammen eksisterende og nye teknologier på en ny måte og i et langt større omfang enn før. Et bilde på smart grids er at det er en fusjon av kraftnett og internett som i prinsippet gir muligheter til å overvåke og styre alle anlegg og apparater via "internett".

Atenposten: Snart blir strømmåleren smart
Renere energi og klokere forbruk krever smarte løsninger i hjemmet og i kraftnettverket. Det kan du tjene på. (2014-02-16)

Kontaktpersoner hos SINTEF Energi:
Grete Håkonsen Coldevin  
Kjell Sand  


Stoltenberg søker klimaråd hos SINTEF og NTNU
Jens Stoltenberg har tatt fatt på vervet som FNs spesialutsending for klima. Tirsdag 5. februar besøkte han SINTEF og NTNU for å skaffe ekspertstøtte.

 

FNs klimaambasadør Jens Stoltenberg i møte med eksperter og ledere fra NTNU og SINTEF.
Fra venstre: Gunnar Bovim, Torstein Haarberg, Jens Stoltenberg, Gabriella Tranell, Edgar Hertwich, Nils A. Røkke.
Foto: Petter Haugan


SINTEF deltar i høring om CO2-håndtering i Stortinget
Les SINTEFs klimadirektør Nils A. Røkkes innlegg i den åpne kontrollhøringen om CO2-håndtering i Stortingets Kontroll- og konstitusjonskomite (20. januar 2014). Høringen ble gjennomført på basis av Riksrevisjonens undersøkelse av statens arbeid med CO2-håndtering. (2014-01-28)

SINTEFs klimadirektør
Nils A. Røkke


Energisparingstiltak i industrien
CREATIV-prosjektet undersøker energibruk i industrien. Prosjektet retter søkelyset mot bedre utnyttelse av overskuddsvarme og mer energieffektiv kjøling og oppvarming i matvare-, treforedlings- og metallindustrien. (2014-01-23)
 
Foto: Obrist Engineering GmbH

Klare for årets sommerjobber
SINTEF Energi arrangerer sommerjobbprosjektet for åttende gang i år. Prosjektet har utviklet seg fra et forsiktig eksperiment til en viktig strategisk satsning for hele instituttet.

Flere hundre studenter har hatt sommerjobb hos SINTEF Energi og fått mulighet til å prøve seg som forsker en sommer. (2014-01-22)

Fjorårets studenter, sammen med forskningssjefer og prosjektledere, på avslutningsseminar hvor de presenterte forskningsresultatene sine. Foto: Mette Kjelstad


Kald snarvei til CO2-lagring
Kanskje kan kjøleteknologi - mot alle odds - kick-starte CO2-lagring i Nordsjøen (2014-01-15)

 

SINTEF-forskere har oppdaget at det kan være mer energieffektivt og billigere enn antatt å fange CO2 fra energi og industri kald og i væskeform. CO2 som fanges slik, kan lastes rett på skip og fraktes til lagringssteder offshore før rørledninger kommer på plass. Foto: SINTEF / Thor NielsenTidligere aktuelt-oppslag- 20142013 - 2012 - 2011

 


 


 

SINTEF Energi AS
Telefon: 73597200*
Besøk og leveringssadresser: 
Sem Sælands vei 11
7034 Trondheim
Forskningsparken, Oslo
Gaustadalléen 21, bygg 2, 4 etg.
Postadresse:
Postboks 4761  Sluppen,
7465 Trondheim
Fakturaadresse:
c/o Fakturamottak
Postboks 4515
8608 Mo i Rana

NO 939 350 675 MVA


E-post til instituttet