Til hovedinnhold

Nye eiere til stratigrafiske borekjerner fra SINTEF

Oljedirektoratet (OD) overtar en samling på 6,6 kilometer grunne borekjerner av bergarter fra norsk kontinentalsokkel fra SINTEF.

Avtalen ble signert av (fra venstre) Lars Sørum, Torbjørn Digernes og Bente Nyland.

Avtalen ble signert av oljedirektør Bente Nyland, direktør for Sintef Petroleumsforskning AS Lars Sørum og rektor NTNU Torbjørn Digernes i dag, 8. februar.

Borekjernene oppbevares i Dora, som opprinnelig er en tysk ubåtbunker i Trondheim fra andre verdenskrig, og planen er at de fortsatt skal være der. OD og SINTEF har inngått en avtale om å dele på utgiftene for leie i ti år, med muligheter for forlengelse.

Publisert fredag 8. februar 2013
Seniorforsker
932 63 605

Kontaktpersoner

Ansattinfo mangler 

Ansattinfo mangler 

Relevant info