Til hovedinnhold
Norsk English

Nanomedisinsk fellesskap

Det europeiske prosjektet NANOMED2020 har som sin viktigste oppgave å forene det nanomedisinske fellesskapet. Det er nylig utgitt et kart med grundig oversikt over fellesskapet både i og utenfor Europa. Kartet viser et landskap med uant potensiale for nanomedisinsk samarbeid.

Referanseverktøyet er ment å øke bevisstheten om nanomedisin, skape nye nettverksmuligheter og danne grunnlaget for fruktbart samarbeid.

Med NanoMed-kartet har det nanomedisinske fellesskapet fått sitt eget utforskningsverktøy som viser de topp-1500 europeiske aktørene innen nanomedisinfeltet, der man finner forskningssentre, akademia, små og mellomstore selskaper, organisasjoner og industriklynger, helseforetak, offentlige institusjoner og finansieringsordninger. En slik grundig kartlegging ville ikke vært mulig uten et omfattende samarbeid i løpet av de ni siste månedene, med blant annet sammenfatning av eksisterende kartlegginger, litteraturgjennomgang og innhenting av nettbaserte data. Til sammen har det blitt identifisert mer enn 500 industribedrifter og små- og mellomstore virksomheter som har direkte kontakt med, eller som har aktivitet innen området, pluss nesten tusen aktører som utfører fremragende forskning i europeiske laboratorier og forskningssentre.

Olivier Fontaine, som er ansvarlig for kartleggingsaktivitetene under NANOMED2020, sier: «Vi er svært stolte over endelig å kunne utgi det første europeiske nanomedisinske kartet, som et resultat av et omfattende arbeid, ledet av NANOMED2020-konsortiet. Vi inviterer nå de nanomedisinske aktørene til å navigere gjennom kartet og eventuelt oppdatere det med egen informasjon. Slik tilbakemelding er avgjørende for at kartet skal være et up-to-date, dynamisk informasjonsverktøy for fellesskapet og nasjonale myndigheter samt bidra til å øke bevisstheten blant folk flest».

Som partner i det europeiske prosjektet NANOMED2020, tok SINTEF del i å skape dette viktige verktøyet. SINTEF bidro både med kartlegging av norske aktører innen det nanomedisinske feltet og med å definere ulike undersøkelser.

Ruth Schmid, prosjektansvarlig hos SINTEF, sier: «Dette kartet over det europeiske, nanomedisinske fellesskapet og alle  tilhørende aktiviteter er av stor verdi for SINTEF og alle nanomedisinske aktører i Norge, fordi kartet gir en oversikt over essensiell infrastruktur, og samtidig som det åpner for opprettelse av nettverk, gir det mulighet for å finne partnere for fruktbart internasjonalt prosjektsamarbeid innen spesifikke områder».

Utforsk det voksende europeiske nanomedisinske fellesskapet på ETPNs nettsted:

http://www.etp-nanomedicine.eu/public/european-nanomedicine-map

Prosjektinformasjon

Prosjektnavn:

NANOMED2020

Prosjektvarighet:

01.09.2012 - 28.02.2014

Her finner du hele pressemeldingen

Utforsk fagområdene