Til hovedinnhold
Norsk English

NANOMED2020

Nanomedisin, nanoteknologi anvendt på medisinske applikasjoner, er en av de mest betydningsfulle vekstområder innen helseforskning. Det blir ansett for å være den mest lovende av de seks "Key Enabling Technologies" for innovativt utstyr og nye materialer for individuelt tilpasset, målrettet og regenerativ medisin, som EU-kommisjonen fronter.

Nanomedisin, både teknologi og medisinsk bruk, er kompleks. For og lykkes må aktører fra akademia, industri og myndigheter, som tidligere ikke har vært vant til det, samarbeide.  For å samle disse interessentene vil dette prosjektet, en support action, satse på å bygge et europeisk nanomedisin-felleskap. Til sammen skal det defineres tilgjengelige ressurser, mangler og behov for å kunne videreutvikle og implementere forskning innen nanomedisin i salgbare innovasjoner, som kan bli brukt av leger til for del for pasientene. Det er også ønskelig å etablere en ny infrastruktur og innovative finansieringsprogrammer ved å initiere privat-offentlige partnerskap.

Forskning  innen nanomedisin øker raskt i flere land. Derfor vil prosjektkonsortiet initiere internasjonalt samarbeid innen fagfeltet, da spesielt med tanke på koordinering av internasjonal regulering av nanomedisin-produkter. Dette vil gjøre nanomedisin til en viktig bidragsyter for fremtidig europeisk helsevesen, med en gunstig innvirkning på pasientbehandlingen og de sosiale utfordringene som følger med en aldrende befolkning.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.09.2012 - 28.02.2014

For mer informasjon:
Cordis, prosjektreferanse: 305152