Til hovedinnhold
Norsk English

Mobbing i Forsvaret øker

Andelen ansatte som oppgir å ha blitt mobbet det siste halvåret har økt fra 6,2 prosent i 2010 til 8,3 prosent i 2011. (Foto: Forsvarets Forum)
En fersk rapport fra SINTEF viser at mobbingen i Forsvaret har økt det siste året. Tidligere har forskerne gått gjennom Forsvarets helse- og miljøundersøkelser fra 2004 til 2010 for å studere forekomst av mobbing og uønsket seksuell oppmerksomhet, og konkluderte for to år siden med at forekomst av mobbing - med unntak av årene 2008 og 2010- var høyere enn på andre norske arbeidsplasser.

Nå viser den nye rapporten at andelen ansatte som oppgir å ha blitt mobbet det siste halvåret har økt fra 6,2 prosent i 2010 til 8,3 prosent i 2011.

Også her har forskerne tatt utgangspunkt i data fra den interne helse- og miljøundersøkelsen, men i tillegg har det blitt gjort individuelle intervju og fokusgruppeintervju ved to forskjellige garnisoner.

Kontakt: Prosjektleder Anita Øren 

Utforsk fagområdene