Til hovedinnhold
Norsk English

Mer kunnskap om fiskernes helse

Fiskeryrket er arbeidskrevende og spesielt utsatt for ulykker. For første gang skal sammenhengen mellom arbeidsoppgaver, arbeidsmiljø og helse kartlegges for å se på negative og positive helseeffekter i yrket.

Selv om det er risikoutsatt, blir fiskere tradisjonelt lenge i yrket. Og på tross av at risikobildet er godt kjent, er det utført lite forskning på fiskeres helsestatus og sammenhengen mellom arbeid, arbeidsmiljø og helse.

Gamle data for nye tiltak
Nå skal forskere koble sammen historiske data fra sykefraværsregister og helseregister for å se på utviklingstrekk og forekomst av diagnoser. –Ved å koble sammen disse dataene vil vi få ny informasjon om når fiskere oppsøker hjelp og for hvilke plager, sier Ingunn Holmen fra SINTEF Fiskeri og havbruk. Funnene fra datainnsamlingen skal munne ut i tiltak for å fore bygge yrkesskader, sykefravær og tilbaketrekking fra arbeidslivet hos fiskere.

Sammenligninger med landindustrien
I landindustrien er det gjort flere undersøkelser på helseplager i arbeidsstokken. Disse funnene vil bli sammenlignet med funn i fiskeflåten. –Vi skal gjennomføre ca. 100 helsetester blant mannskap på fiskefartøy som prosesserer fisk om bord og se på luftveisplager og slitasje på muskel og skjelett, forteller Holmen. Hun forteller at helsetester, dybdeintervjuer og datafangst vil gi et bredt bilde av helseutfordringer som gir en unik mulighet for å komme med gode, målrettede tiltak for en viktig yrkesgruppe. –Det er viktig å redusere risiko i fiskeryrket, men jeg ser også frem til å få enda bedre innsikt i de helsefremmende faktorene som gjør at fiskere tross alt står lenge i arbeid, forteller Holmen. Hun vil sammen med sine kolleger bruke denne høsten på å rekruttere fiskere til helseundersøkelser og intervjuer og tar gjerne i mot påmeldinger eller tips om aktuelle deltakere.

Prosjektinformasjon

Prosjektvarighet:

01.07.2013 - 01.07.2016

Kontaktperson:

Mariann Sandsund

Kontakt

Ansattinfo mangler 

Utforsk fagområdene