Til hovedinnhold
Norsk English

Medisinering i hjemmet

Eldre mennesker tar gjerne flere medisiner og til ulike tidspunkt. Alderdom og demens kan gjøre dette vanskelig å administrere. Derfor testes ny teknologi ut som kan hjelpe. Foto:Morguefile
Eldre mennesker tar gjerne flere medisiner og til ulike tidspunkt. Alderdom og demens kan gjøre dette vanskelig å administrere. Derfor testes ny teknologi ut som kan hjelpe. Foto:Morguefile
Hjemmetjenesten i Bjugn går nå i gang med å teste ut dispensere og multidose-poser for å drive sikrere medisinering til brukere som bor hjemme.

–Det er snakk om små bokser (dispensere) som vi kombinerer med ferdigpakket medisin fra vårt lokale Apotek1, forteller Turid Berg Mandal i Bjugn kommune. – Dispenserne er ment å stå hjemme hos de eldre og dosere ut medisiner til riktig tid. Brukeren varsles om at det er tid for å ta medisin. Om medisinen ikke blir tatt, går det en sms til pårørende eller hjemmesykepleien.

–Vi har øvd oss på to dispensere en tid nå. Lekt oss med drops, og fått lønn hver gang vi har lyktes i å betjene den riktig, ler Mandal.

Dispenserne er ment å stå hjemme hos de eldre og dosere ut medisiner til riktig tid.

Dispenserne er ment å stå hjemme hos de eldre og dosere ut medisiner til riktig tid.

Utvikle kommunetjenester

Bjugn kommune er først ute av samtlige norske kommuner som vil teste denne løsningen i samarbeid med SINTEF. Det skjer i innovasjonsprosjektet “Sikker medisinering i hjemmet” som finansieres av InnoMed. Andre løsninger for medisinering i hjemmet testes ut av blant annet Bærum og Trondheim kommune.

Medisinering er en del av pleie- og omsorgsarbeidet som stiller høye krav til kvalitet og sikkerhet- samtidig som det krever betydelige personellressurser. I Bjugn er man interessert i å utvikle tjenestene sine, og tror prosjektet kan gi nyttig innblikk i teknologi som kan sikre og effektivisere arbeidet med medisinering.

 

Behov og funksjon

Produktdesignere i SINTEF vil på sin side bruke prosjektet til å kartlegge behov, og finne ut hva som fungerer godt og dårlig med de aktuelle produktene.

Forskerne har brukt noe tid på å finne en egnet leverandør av dispensere- og prøver nå ut en nederlandsk produsent. Apokjeden leier inn dispenserne fra Nederland.

– Multidose – det at flere typer medisiner pakkes i doser/ruller, er allerede tatt i bruk og et tema innenfor sikker medisin, forteller Silje Bøthun ved SINTEF. Hjemmetjeneste og fastlege melder inn de medisinske behovene, og apoteket pakker multidose-posene. –Vi ser at det er mye positivt med dette, men også at eldre kan finne det utfordrende å åpne pakkene om de har dårlig motorikk.

–Vi starter opp med to brukere i sommer, og målet er at det utvides til fem personer til høsten, sier Bøthun, – så dette er småskala utprøving.

Planlegging i gruppe.Turid Mandal (t.v.)sammen med sykepleier og superbruker June Lund og Maria Wahl Olsen.

Planlegging i gruppe.Turid Mandal (t.v.)sammen med sykepleier og superbruker June Lund og Maria Wahl Olsen.

Velferdsteknologi på vei inn

“Sikker medisinering hjemme” er ett av flere områder som handler om å implementere velferdsteknologi i pleie- og omsorgstjenestene.
I forprosjektet “Trygghetspakken- behovskartlegging og erfaringer”, er det tidligere blitt trukket fram muligheter og utfordringer ved ulik teknologiske tjenester som gjør det mulig å bo hjemme så lenge som mulig. Nå er forskningen tatt videre i et hovedprosjekt der flere kommuner deltar, og flere piloter er satt i gang. Noen av temaområder er mobil trygghetsalarm, døralarmer, varslings- og lokaliseringsteknologi (GPS) og samhandlingsløsninger og mottak av alarmer. ”

I tillegg blir det arbeidet videre med de overordnede linjene for hvordan velferdsteknologien skal innarbeides i kommunene. Forskere ved SINTEF og NOVA har nylig utviklet et “veikart”, som skal gi konkrete råd og retningslinjer til kommunene.

Les mer om prosjektet “Sikker medisinering i hjemmet” her.

Utforsk fagområdene

Kontaktperson