Til hovedinnhold

Kartlegger tøff arbeidshverdag i nord

Gruvearbeiderne på Stjernøya i Finnmark ble nylig overvåket av sensorer både i og utenfor kroppen. Målingene skal gi ny kunnskap om de fysiske utfordringene for industriarbeidere i nordområdene.

Mørke, kulde og vind på Sjernøya i Finnmark: Forskere måler de fysiske utfordringene som gruvepersonell i arktis utsettes for - både i og utenfor laben. Foto: Øystein Wiggen/SINTEF.

Nå gjenskapes forholdene under kontrollerte betingelser i fysiologi-laben til SINTEF. Målingene som gjøres er de mest avanserte forskerne her har utført på et menneske. Mens forsøkspersonen blir satt til å utføre en rekke arbeidsoppgaver inne i klimakammeret, har forskerne sine øyne - og sensorer – rettet mot det som skjer med “radarblikk”.

Dette er et ledd i arbeidet med å kartlegge helsa og de fysiske utfordringene til gruvearbeidere i nordområdene. Fra før vet vi at arbeidere blir lettere slitne når det er kaldt. Det øker risikoen for både skader og ulykker. Men hvor går grensa for hva vi tåler, og hva kan vi gjøre for å unngå at kulde og belastning medfører økt risiko? Det blir nyttig kunnskap for industrien som nå skapes i nordområdene og som på sikt vil bidra til utvikling av både bekledning og arbeids-prosedyrer.

Les resten av nyhetssaken på Gemini.no.

Publisert tirsdag 17. desember 2013

Prosjektvarighet:

01.08.2012 - 01.09.2013