Til hovedinnhold
Norsk English

Ikke god nok hjelp til unge med psykiske lidelser

Unge med psykiske problemer føler ikke at de får riktig hjelp. I en undersøkelse gjennomført av SINTEF svarte seks av ni unge med denne formen […]

Unge med psykiske problemer føler ikke at de får riktig hjelp. I en undersøkelse gjennomført av SINTEF svarte seks av ni unge med denne formen for lidelse at de ikke fikk god nok hjelp i løpet av et år. Studien peker på at et oppstykket behandlingsløp og manglende samarbeid bidrar til negative erfaringer. Et problem av at tilbudet vekslet, fordi ungdommene hadde flere diagnoser, som for eksempel både rusproblemer og spiseforstyrrelser.

De tre som svarte at de var fornøyde med hjelpen de fikk, trakk særlig fram kommunenes oppfølgingstjeneste som positiv – betingelsen for dette var imidlertid at ungdommene hadde en fast kontaktperson å forholde seg til. Forskerne fulgte ungdommene gjennom et helt år og intervjuet hver enkelt fire ganger.

Utforsk fagområdene