Til hovedinnhold
Norsk English

Fastleger henviser for dårlig

God kommunikasjon mellom primærleger og spesialister er en nødvendig for et velfungerende helsevesen, men legene selv er ikke fornøyde.
God kommunikasjon mellom primærleger og spesialister er en nødvendig for et velfungerende helsevesen, men legene selv er ikke fornøyde.
Mer enn 80 prosent av sykehuslegene mener at henvisningene som kommer fra fastlegene er mangelfulle.

En SINTEF-studie fra 2012 viser at samhandlingen mellom sykehusleger og fastleger ikke fungerer optimalt. På en skala fra 1 til 10, rangerer nesten halvparten av sykehuslegene sin tilfredshet som lavere enn seks. Les hele saken her: http://gemini.no/2013/03/manglende-samarbeid-mellom-leger/

Dette har fått forskerne til å se mer detaljert på hvor fornøyde spesialistene er med henvisningene som kommer fra fastlegene. Tilsynelatende trykker skoen allerede her: bare 16 prosent av sykehuslegene synes at henvisningene er gode nok.

Seniorforsker Påle Erling Martinussen i SINTEF.

Seniorforsker Pål Erling Martinussen i SINTEF.

–Det spesialistene trekker fram som mangelfullt, er for det første at henvisningene inneholder for dårlig og for lite informasjon om pasienten. Dette kan gjelde f.eks. sykdomsbeskrivelse, medisinering, sykdomshistorikk, allergier og forventninger til henvisningen, sier seniorforsker Pål Erling Martinussen i SINTEF, som står bak undersøkelsen.

Et annet funn er at mange av spesialistene opplever at henvisningene ikke er nødvendige. De mener det hadde vært mulig å gi pasienten tilfredsstillende hjelp i primærhelsetilbudet.

Mindre kritiske med fastlege-fortid

Studien har også sett på hvilke faktorer som spiller inn når sykehuslegene rangerer kvaliteten på henvisningene som gode eller dårlige:

–Vi ser at de spesialistene som har praktisert som fastleger selv er mer positive til henvisningene enn de som ikke har slik arbeidserfaring. De er rett og slett ikke like kritiske. Kanskje har det med en bedre forståelse av fastlegenes arbeidshverdag, sier Martinussen.

Flere pasienter – lavere tilfredshet

I sykehus hvor fastlegene i opptaksområdet har mange pasienter på sine lister, er spesialistene mindre fornøyde med henvisningene enn i områder hvor fastlegene har færre pasienter.

–Det kan tyde på at tidspress kan være med på å gjøre henvisningene dårlige, men også at fastlegene søker avlastning gjennom å henvise pasientene til et sykehus for videre behandling, sier forskeren. Kapasiteten i det totale primærhelsetilbudet spiller også en rolle: I områder der det er stort press på institusjoner som for eksempel sykehjem, aldershjem og eldreboliger gir spesialistene henvisningene dårligere karakter enn i områder med god primærhelse-dekning.

Studien “Referral quality and the cooperation between hospital physicians and general practice: The role of physician and primary care factors”, er nylig publisert i Scandinavian Journal of Public Health.

http://sjp.sagepub.com/content/early/2013/08/19/1403494813498951.short

 

Utforsk fagområdene