Til hovedinnhold
Norsk English

Evaluering av IA-avtalen 2010-2013

IA-avtalen har foreløpig ikke bidratt til et mer inkluderende arbeidsliv, men forskerne mener den likevel bør videreføres og videreutvikles.

SINTEF har for andre gang evaluert avtalen om et inkluderende arbeidsliv (IA‐avtalen). IA-avtalen omfatter nå 60 prosent av norske arbeidstakere, og er en viktig realisering av trepartssamarbeidet i norsk arbeidsliv. Evalueringen har tatt omtrent to år å gjennomføre.

Rapporten må ses i nær sammenheng med forrige rapport fra vår forskningsgruppe: Oppfølging av sykmeldte – fungerer dagens regime? Oppfølgingsplaner, dialogmøter, rapportering, kontroller og sanksjoner som ble publisert 29. april 2013. Dette var et prosjekt finansiert av NAV gjennom programmet FARVE, forsøksmidler arbeid og velferd, men berører også viktige elementer i IA‐avtalen, og det er flere felles datainnsamlinger i prosjektene. Selve IA‐evalueringen, altså resultatene presentert i denne rapporten, er direkte finansiert av Arbeidsdepartementet.

Utforsk fagområdene