Til hovedinnhold
Norsk English

Strengere energikrav utfordrer takseringsbransjen

Disse lavblokkene i Allingsås (Sverige) er rehabilitert til nær passivhusstandard. Foto: SINTEF Byggforsk.
Både strengere krav til energieffektivitet ved nybygg og innføring av obligatorisk energimerking ved salg gir takstmennene nye utfordringer.

Takseringsbransjen har gått i bresjen for økt bruk av tilstandsrapporter ved omsetning av boliger, og mange har innsett at det er behov for mer omfattende, presis og forståelig informasjon om teknisk tilstand for å få ned konfliktnivået etter at salget er gjennomført.

Kjappe løsninger
Innføring av obligatorisk energimerking kan gi ytterligere utfordringer. Som kjent skal det nå foreligge en energiattest ved salg og utleie, og i de fleste tilfeller er denne utarbeidet på bakgrunn av opplysninger oppgitt av huseier selv.

Utfordringen for takstmannen oppstår dersom en ”smart” huseier forsøker å oppnå et bedre merke, for eksempel med kjappe og billige løsninger for å etterisolere og tette huset.

– Vi vet at det er krevende å finne de riktige energitiltakene i eksisterende bygg. Flere av de tiltakene som vi ser anbefalt kan være direkte skadelig i eksisterende bygg, og det blir en utfordring å advare kjøpere mot at feil tiltak kan gi helseskader og store utbedringskostnader, sier seniorforsker Sverre Holøs ved SINTEF Byggforsk.

– Dette blir en viktig jobb for takserings- og byggenæringen framover, og vi ser fram til å belyse dette på Nasjonalt Fuktseminar 7. april, sier Holøs. 

Krevende kartlegging
Etterhvert som høyisolerte konstruksjoner blir mer og mer vanlig, vil det både i forbindelse med skadetakst og tilstandsrapporter bli mer krevende å kartlegge fuktighet og følgeskader av fukt.

Denne problemstillingen vil også bli tatt opp på Nasjonalt Fuktseminar, og norske erfaringer på området vil bli presentert.


Les også:
Vet vi nok om passivhus, fuktskader og inneklima?