Til hovedinnhold
Norsk English

Norsk bygningsfysikkdag for sjuende gang

Foto: NTNU
For sjuende år på rad arrangerer SINTEF Byggforsk og NTNU Norsk bygningsfysikkdag. Hovedtemaer i år er energieffektiv rehabilitering, nye rammebetingelser for bygningsfysikken og nytt fra forskningen.

Arrangementet har hatt sterkt økende deltakelse siden det første gang ble arrangert i 2005, med rundt 150-200 deltakere de siste årene. Deltakerne kommer fra hele næringen; entreprenører, rådgivende ingeniører, byggherrer, arkitekter, takstmenn, materialprodusenter, offentlig forvaltning mm.

Viktig koblingspunkt
Norsk bygningsfysikkdag er et viktig koblingspunkt mellom forskere og andre aktører i byggenæringen. Målgruppen for dagen er derfor alle som har en spesiell interesse for bygningsfysikk og er interessert i hvordan vi skal gjøre bygningskroppen bedre blant annet med hensyn til energibruk og å unngå fuktproblemer. Praktikere er derfor spesielt velkomne.

– Bygningsfysikk er et fagområde i sterk utvikling, sier forskningsleder Jonas Holme ved SINTEF Byggforsk. – Dette ser vi blant annet gjennom krav til obligatorisk uavhengig kontroll i SAK 10, hvor bygningsfysikk er blitt et nytt godkjenningsområde, og kommende kontrollstandard hvor bygningsfysikk er en sentral del. Sist, men ikke minst, er fuktsikkerhetsprosjektering introdusert som nytt begrep i TEK.

Energieffektiv rehabilitering sentralt
Årets arrangement har som tidligere fokus både på energi og fukt i bygninger. Energieffektiv rehabilitering av boliger er et spesialtema i år, både i forbindelse med småhus og større bygninger (borettslag). Dobbeltfasader i kontorbygg er en løsning som kan vurderes av energihensyn både ved nybygg og rehabilitering, og utfordringer og muligheter med dette blir omtalt i et eget foredrag.

– Vi ser et stadig økende fokus på energieffektiv og miljøriktig rehabilitering av eksisterende bygg. I årets program er vi fornøyd med å ha fått med noen eksempler på dette, sier professor Stig Geving ved NTNU.

Dagslys viktig tema
For første gang inkluderes også temaet dagslys på bygningsfysikkdagen, et tema som blir stadig viktigere ettersom strebenen mot mindre energiforbruk kan gi dårligere dagslysforhold.

Et annet foredrag ser på trenden med at såkalt internasjonal arkitektur blir mer og mer vanlig for store prestisjebygg, mens spørsmålet er om denne arkitekturen tåler norsk klima. Videre vil det bli gitt en oppdatering på spennende prosjekter fra forskningssiden i Norge.

Norsk bygningsfysikkdag 2011 finner sted 29. november ved UBC, Thon Hotel Ullevaal, Oslo. Les mer og last ned program her.

Se bygningsfysikk.no for tidligere års foredrag og temaer.