Til hovedinnhold
Norsk English

Muggsopp ikke farlig likevel?

Stachybotrys chartarum. Foto: Mycoteam
En fersk doktorgrad fra NTNU har vakt oppsikt i flere miljøer, ved at det i en stor studie ikke var mulig å påvise noen sammenheng mellom soppsporer i innelufta og utvikling av astma hos barn.

– Resultatene understreker noe vi har mistenkt en stund, nemlig at den sammenhengen mange tidligere undersøkelser har påvist mellom fuktskader og astma dreier seg om mye mer enn muggsopp og muggsporer, sier seniorforsker Jonas Holme ved SINTEF Byggforsk.

Holme har fullført sin doktorgrad som en del av prosjektet ”Dampness in buildings and heatlh” (DBH), som er et stort nordisk prosjekt om miljø og helse som skal karakterisere eksponering av barn for fukt og muggsopp, hvor 400 boliger i Sverige ble undersøkt.

– Bør få konsekvenser
– Disse funnene bør etter min mening få konsekvenser for hvordan vi undersøker mistenkte inneklimaproblemer og muggskader. Vi bør legge mer vekt på å finne fuktigheten og forstå årsaken, og mindre vekt på muggmålinger, sier Holme.

– Men når vi hører at utleiere eller skadesaneringsfirmaer lar være å utbedre fukt- og muggskader med henvisning til mitt arbeid, er dette helt klart misbruk av resultater, fortsetter Holme. – Mange enkeltpersoner er overfølsomme, og kan oppleve store plager i miljøer som er påvirket av fuktskader. Dette er godt kjent, og har ikke vært temaet for min undersøkelse.

Kollega og inneklimaekspert Sverre Holøs er enig i dette. – Det er skremmende når noen tør å avvise folks bekymring for helseplager etter å ha lest et kort oppslag i dagspressen. Forskningsarbeider vil alltid være ganske smale, og kan være vanskelige å tolke. Det er derfor vi alltid bygger på en vurdering av mange kilder når vi gir våre råd gjennom Byggforskserien.  

– Kan gi verdifullt bidrag 
Fagsjef Johan Mattsson i Mycoteam er ikke uten videre enig med de to byggforskerne i at muggsoppmålinger ikke lenger er så interessant, selv om han er medforfatter på en av forskningsartiklene.

– Mycoteams erfaring er at mugganalyser kan gi et verdifullt bidrag til å forstå skadebildet og vurdere hvilke tiltak som er nødvendig, sier Mattsson.

Begge synspunktene vil bli forklart nærmere på Nasjonalt Fuktseminar 2011, som arrangeres i Oslo 7. april. Der vil det også bli anledning til å høre om andre resultater fra DBH-prosjektet, samt flere innlegg som tar for seg hvordan fuktskader kan forebygges og utbedres. Og det er altså fagmiljøene enige om at de bør.


Les også:
Ingen sammenheng mellom muggsopp og utvikling av astma og allergi