Til hovedinnhold

Komparativ analyse av spesialisthelsetjenesten i Norden

Spesialisthelsetjenesten i Norden; Sykehusstruktur, styringsstruktur og lokal arbeidsorganisering som mulige forklaringer på kostnadsforskjeller mellom landene.