Til hovedinnhold
Norsk English

Klart for Norsk Tredag

Illustrasjonsfoto: Ernst Furuhatt / Nordlandsmuseet
10. november inviteres det for første gang til Norsk Tredag. Ett av målene med seminaret er å stimulere til økt bruk av tre i større bygg.

Tre som bygnings- og konstruksjonsmateriale kan spille en avgjørende rolle i dagens og morgendagens samfunn med økende fokus på miljø og redusert bruk av ressurser og energi. Norsk Tredag retter søkelyset mot bruk av tre i bygninger, og muligheter og utfordringer knyttet til dette.

– Det skjer for tiden en hurtigere utvikling av moderne bygninger, materialbruk og byggeteknikk enn noen gang tidligere. Det er viktig at vi nå har et sterkt fokus på teknologisk utvikling, gode løsninger og kunnskapsdeling også innen bygging med tre som materiale, sier seniorforsker Berit Time ved SINTEF Byggforsk.

For å øke bruken av tre i større bygg i urbane strøk må konsepter og løsninger i tre være konkurransedyktige på blant annet funksjonalitet, pris, løsninger, dokumentasjon og produksjon. Norsk Tredag belyser sentrale temaer knyttet til dette gjennom foredrag fra samfunnsliv, byggenæring og forskningsmiljøer.

Blant foredragsholderne er prosjektkoordinator for Trästad 2012, Hans Andrèn, som vil snakke om moderne byutvikling i tre, og sivilingingeniør Rune Abrahamsen fra SWECO, som  presenterer en boligblokk i Bergen som kan bli verdens høyeste trehus. Forsker Aoife Wiberg fra NTNU og The Research Centre on Zero Emission Buildings (ZEB) foredrar om miljø og dokumentasjon av CO2 utslipp, og legger fram resultater for trebygninger ved bruk av forskjellige beregningsverktøy.

Seminaret er et halvdagsseminar fra kl. 11.30 til 16.30 torsdag 10. november 2011, og avholdes ved UBC Ullevaal Business Class, Oslo. Påmeldingsfrist er 4. november.

Norsk Tredag arrangeres av SINTEF Byggforsk, Trefokus, Tresenteret i Trondheim, Treindustrien, Treteknisk Institutt, NTNU, UMB og Norsk institutt for skog og landskap.

Les mer og meld deg på her.