Til hovedinnhold
Norsk English

Gode toktresultater for flytetrål

Sekk med 130mm Exit Windows, her med en fangst på ca. 18 tonn torsk tatt på 8 min tauetid (Bilde: Ivan Tatone, UiT)
Nytt seleksjonstokt med flytetrål ga like gode resultater som i fjor. Toktet ble gjennomført 20. - 31. okt. 2011 med fabrikktråleren”RAMOEN” på fiskefeltene i Barentshavet.

Målet med forsøkene var å studere seleksjonsegenskaper med tre forskjellige seleksjonsinnretninger, med og uten sorteringsrist, under fiske med flytetrål med svært høy tetthet av fisk. Følgende seleksjonsinnretninger ble testet under forsøket:

Sekk med 130mm Exit Windows
T90 sekk
55mm rist seksjon

Foreløpige analyser av resultatene viser veldig gode seleksjonsegenskaper med EW- og T90 sekken, selv under tettheter tilsvarende fangstrater opp til 360 tonn per tauetime. Det ble gjort enkelte fangster på 30-34 tonn på bare 5-10 minutters tauetid.

Oppdraget med “Ramoen” var det fjerde toktet i prosjektet som er finansiert av industrien gjennom FHF.

Prosjektinformasjon

Prosjektnavn:

Seleksjon i trålredskap

Prosjektvarighet:

01.04.2010 - 30.09.2012