Til hovedinnhold

Gir råd om boligoppgradering

SINTEF Byggforsk har i samarbeid med NBBL, Sørlandet Boligbyggelag og Bergen og omegn Boligbyggelag laget fire inspirasjonsbrosjyrer om hvordan borettslag har gjennomført omfattende rehabiliteringsprosjekter.

Myhrerenga er det første blokkprosjektet i Norge som oppgraderes etter passivhuskonseptet. Totalt energiforbruk er planlagt redusert med nesten 70 prosent. Foto: SINTEF Byggforsk

Borettslag og sameier står overfor store utfordringer når bygningene trenger oppgradering. Det kan være vanskelig å få alle beboerne til å forstå viktigheten av å velge gode, helhetlige løsninger. Gjennom oppgradering kan man øke verdien på boligene, spare utgifter til oppvarming og ved-likehold, og øke trivselen i boligselskapet.

– Energieffektivisering av eksisterende bygningsmasse er blant de mest virkningsfulle klimatiltakene vi har, og disse brosjyrene er ment å inspirere til handling, sier forsker Åshild Lappegard Hauge i SINTEF Byggforsk, som har vært leder for prosjektet Beslutningsprosesser i borettslag: Hva fører til bærekraftige oppgraderingsprosjekter?

Prosjektet, som er utgangspunkt for brosjyrene, er støttet av RENERGI. I tillegg til brosjyrene vil det komme en omfattende veileder til høsten. Målet med prosjektet har vært å kartlegge beslutningsprosesser i boligselskap og hva som må til for å få oppslutning om sårt tiltrengt oppgradering.

– Dette har vært et prosjekt der forskningsresultatene raskt kan tas i praktisk bruk. Energieffektivisering er en viktig del av veien mot et grønnere samfunn, sier rådgiver Eline Skard i Forskningsrådet, som har ansvaret for RENERGI-prosjekter innenfor energieffektivisering.

Prosjektet har vært ledet av Norges boligbyggelag (NBBL).

Publisert mandag 15. august 2011