Til hovedinnhold
Norsk English

Gir råd om boligoppgradering

Myhrerenga er det første blokkprosjektet i Norge som oppgraderes etter passivhuskonseptet. Totalt energiforbruk er planlagt redusert med nesten 70 prosent. Foto: SINTEF Byggforsk
SINTEF Byggforsk har i samarbeid med NBBL, Sørlandet Boligbyggelag og Bergen og omegn Boligbyggelag laget fire inspirasjonsbrosjyrer om hvordan borettslag har gjennomført omfattende rehabiliteringsprosjekter.

Borettslag og sameier står overfor store utfordringer når bygningene trenger oppgradering. Det kan være vanskelig å få alle beboerne til å forstå viktigheten av å velge gode, helhetlige løsninger. Gjennom oppgradering kan man øke verdien på boligene, spare utgifter til oppvarming og ved-likehold, og øke trivselen i boligselskapet.

– Energieffektivisering av eksisterende bygningsmasse er blant de mest virkningsfulle klimatiltakene vi har, og disse brosjyrene er ment å inspirere til handling, sier forsker Åshild Lappegard Hauge i SINTEF Byggforsk, som har vært leder for prosjektet Beslutningsprosesser i borettslag: Hva fører til bærekraftige oppgraderingsprosjekter?

Prosjektet, som er utgangspunkt for brosjyrene, er støttet av RENERGI. I tillegg til brosjyrene vil det komme en omfattende veileder til høsten. Målet med prosjektet har vært å kartlegge beslutningsprosesser i boligselskap og hva som må til for å få oppslutning om sårt tiltrengt oppgradering.

– Dette har vært et prosjekt der forskningsresultatene raskt kan tas i praktisk bruk. Energieffektivisering er en viktig del av veien mot et grønnere samfunn, sier rådgiver Eline Skard i Forskningsrådet, som har ansvaret for RENERGI-prosjekter innenfor energieffektivisering.

Prosjektet har vært ledet av Norges boligbyggelag (NBBL).