Til hovedinnhold
Norsk English

Få oppslutning om oppgradering!

Foto: SINTEF Byggforsk
I samarbeid med SINTEF Byggforsk, BOB og Sørlandet Boligbyggelag har NBBL utarbeidet brosjyren ”Få oppslutning om oppgradering!”.

Brosjyren er en veileder for styremedlemmer i borettslag og sameier som ønsker å gjennomføre omfattende oppgraderingsprosjekter der formålet er energieffektiviserende tiltak. Veilederen fokuserer først og fremst på hvordan styret kan få oppslutning om et oppgraderingsprosjekt.

Utfordrende
- Styret i borettslag og sameier kan stå overfor store utfordringer når bygningene trenger oppgradering. Det er vanskelig å få alle eierne og beboerne til å forstå viktigheten av å velge gode, helhetlige løsninger ettersom dette kan være kostnadskrevende. Derfor har vi ønsket å lage en veileder om hvordan styrene kan gå fram for å få eiere og beboere til å gå inn for et slikt prosjekt, forteller rådgiver i NBBL, Karoline Berg Maus.

Veilederen bygger på erfaringer fra boligbyggelag og boligselskaper, og gir klare anbefalinger om hvordan og hva man kommuniserer til eierne og beboerne fra idéstadiet til byggestart. Videre informerer veilederen om hvilken bistand boligbyggelagene kan gi, og tipser om ulike støtteordninger fra Enova og Husbanken som kan gjøre oppgraderingen mindre kostnadskrevende.

Oppgradering eller rehabilitering?
En oppgradering innebærer å tilføre bygget nye og økte kvaliteter, i motsetning til rehabilitering eller renovering som gjenoppretter byggets opprinnelige standard. Gjennom å oppgradere boligselskapet kan man øke verdien på boligene, spare utgifter til oppvarming og vedlikehold, øke tilgjengeligheten, tryggheten og trivselen i boligselskapet.

Veilederen er utarbeidet som en del av prosjektet BESLUTT ”Beslutningsprosesser i borettslag og sameier. Hva fører til bærekraftige oppgraderingsprosjekter?”
Prosjektet er et samarbeid mellom SINTEF ByggforskNBBL, BOB og Sørlandet Boligbyggelag og er finansiert av Norges Forskningsråd.

- Vi håper veilederen vil være til hjelp for boligselskaper som ønsker å gjennomføre ambisiøse oppgraderingsprosjekter. I tillegg til å øke beboernes bokomfort, kan en oppgradering øke verdien på boligen. Om man foretar energieffektiviserende tiltak vil oppgraderingen i tillegg ha positiv effekt både på strømregningen og på miljøet, avslutter Berg Maus.

Les også:
Gir råd om boligoppgradering