Til hovedinnhold
Norsk English

Vil møte eldrebølgen med innovasjon

I et prosjekt støttet av InnoMed har Oslo Universitetssykehus med Frode Lærum i spissen innført ordning med en mobil røntgentjeneste. Her blir en pasient røntgenfotografert i sitt eget hjem. Foto: InnoMed / Unni Skoglund
– Store markeder vil åpne seg for bedrifter med produkter som kan avlaste helse- og pleiepersonell i årene framover, sier SINTEFs Merete Rørvik – ansvarlig for InnoMeds nasjonale konferanse om nyskaping i helsesektoren.

InnoMed er helsemyndighetenes innovasjonsprogram, og konferansen går av stabelen på Hell onsdag 3. november.

Bakteppet for arrangementet er eldrebølgen som vil rulle inn over oss de neste tiårene. Økningen i antall eldre vil bety flere syke og pleietrengende enn før. Samtidig blir alderssammensetningen i befolkningen skjev. Det vil bli langt færre yrkesaktive bak hver pensjonist enn vi har vært vant til. 

– Helse- og omsorgssektoren får færre hender tilgjengelig enn før i forhold til antallet mennesker som vil trenge hjelp. På konferansen samles helsepersonell og næringslivsfolk, forskere, politikere og byråkrater for å tenke høyt om hvordan ny teknologi og annerledes organisering kan bøte på dette. For det er ingen løsning å få helse- og pleiepersonell til å løpe fortere, sier Rørvik.

Merete Rørvik opplyser at konferansen vil ha fokus på alt fra nye løsninger for bruk på sykehus og legekontor, til hjelpemidler som vil gi flere muligheten til å klare seg hjemme ved sykdom og i alderdommen.

Verdensnyhet i lommeformat
Noe av det første de over 200 deltakerne får innsyn i når de benker seg på Værnes, er en ressursbesparende verdensnyhet i lommeformat, som er blitt til med trøndersk hjelp.

Med bistand fra NTNU og St. Olavs Hospital har det norske selskapet GE Vingmed Ultrasound AS kommet langt i arbeidet med å utvikle en liten bærbar ultralydmaskin. Den vil gjøre det mulig å flytte medisinske undersøkelser ut av sykehusene og over til fastlegenes kontor.

Vil inspirere til nyskaping
Time Magazine har kåret apparatet til en av verdens 50 beste oppfinnelser i 2009. Toppsjefen i GE Vingmed Ulstrasound, Dagfinn Sætre, vil fortelle konferansedeltakerne om dette norske helseindustrieventyret.

– Konferansen er en arena for erfaringsutveksling. Den skal inspirere til utvikling av nye løsninger, og vi synes det er kjempespennende å vise fram historien om GE Vingmed-prosjektet, sier Rørvik.

Flere kjente innledere deltar – les mer her

Nasjonalt nettverk for innovasjon
SINTEFs Merete Rørvik leder programmet InnoMed som står bak konferansen. InnoMed er et nasjonalt program for behovsdrevet innovasjon i helse- og omsorgsektoren. Helse- og omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet står bak som oppdragsgivere og eiere.

– InnoMeds mål er å bidra til økt effektivitet og kvalitet i helsesektoren gjennom utvikling av nye løsninger. Vi kobler de som eier utfordringene i kommune- og spesialisthelsetjenesten opp mot forsknings- og næringslivsmiljøer som kan hjelpe dem. Løsningene skal være forankret i nasjonale behov og ha internasjonale markedsmuligheter, sier Rørvik.

Prosjektlederen sier dette om løsningene InnoMed er ute etter å hjelpe fram:

– De skal være gode for brukerne og de skal utløse verdiskapning i helsevesenet, i form av bedre og mer effektive tjenester. Innfrir løsningene disse kravene, vil de også utløse verdiskapning i næringslivet. Markedene vil nemlig bli store for de leverandørene som lykkes med nyskapende løsninger på dette feltet, sier Rørvik.

Av Svein Tønseth