Til hovedinnhold
Norsk English

Regnemodell som ser inn i vannmassene

Det er langt fra første gang forskerne i Trondheim har fått henvendelser langsveis fra, for å forutsi hvor oljesøl vil ta veien.

Forskningsleder Mark Reed ved SINTEF Materialer og kjemi forklarer at SINTEF har utviklet en regnemodell som får med de fleste aspekter av oljens oppførsel etter et oljeutslipp.

– Simuleringsverktøyet vårt er så langt vi vet det beste tilgjengelig for å beregne hva konsentrasjonene av olje blir nedover i vannmassene ved oljeutslipp. Det er derfor vi har fått dette oppdraget for amerikanerne ved oljeutslippet i Mexico-gulfen. Tradisjonelle regnemodeller gjør det kun mulig å forutsi hvordan oljeflak på havoverflata forflytter seg, opplyser Reed.
       
Oppdateres daglig
Beregningene til SINTEF oppdateres en gang i døgnet.

– Vi forutsier både hvor mye olje som vil nå land og hvordan oljekonsentrasjonene blir nedover i vannmassene, avhengig av værvarslene og om dispergeringsmidler blir brukt, forklarer forskningslederen.

Mange tidligere oppdrag
Mark Reed er selv amerikaner. Han er ekspert innenfor faget miljømodellering og kom til SINTEF for 18 år siden.

SINTEFs fagmiljø for marin miljøteknologi teller nær 40 medarbeidere.

Avdelingen har tidligere brukt sitt dataverktøy til å beregne oppførselen til oljeutslipp blant annet utenfor kysten av Kuwait etter Gulfkrigen – og i tillegg ved skipsforlisene til Server ved Fedje utenfor Bergen i 2007 og Full City utenfor Langesund sist sommer, samt ved oljelekkasjen på Statfjord-feltet i desember 2007.

Av Svein Tønseth