Til hovedinnhold
Norsk English

Ingen sammenheng mellom muggsopp og utvikling av astma og allergi

Illustrasjonsfoto: SINTEF Byggforsk
Det finnes ingen sammenheng mellom muggsoppsporekonsentrasjon i inneluften og utvikling av astma og allergi hos barn, viser en fersk doktorgradsavhandling.

Studier verden over har vist at fuktproblemer i bygninger øker risikoen for helsemessige konsekvenser som respirasjonssymptomer, astma og allergi hos både barn og voksne. Vi har likevel fortsatt begrenset kunnskap om hvilke komponenter i inneluften eller støvet som forårsaker disse negative helseeffektene. Biologiske, forurensende stoffer som muggsopp er en av forklaringene som ofte blir foreslått.

– Overraskende 
I doktorgradsavhandlingen ”Mould growth in buildings” fra NTNU har forsker Jonas Holme ved SINTEF Byggforsk sett nærmere på hvordan man best kan øke kunnskapen om muggvekst i bygninger, og mulige sammenhenger mellom muggvekst og helseeffekter hos mennesker.

– Det kanskje mest overraskende funnet var at det ikke fantes noen sammenheng mellom muggsoppsporekonsentrasjoner i barnas soverom og astma eller allergi blant barna. Basert på disse resultatene er det ingen grunn til å utføre engangsprøver av muggsoppsporekonsentrasjon i inneluft for å identifisere risikofaktorer for astma og allergi hos barn i skandinaviske land, sier Holme.

Andre stoffer mulig årsak
Funnene kan tyde på at det er andre stoffer enn muggsoppsporer som forårsaker sykdom blant mennesker som oppholder seg i fuktige bygninger. I en annen publikasjon med utgangspunkt i samme studie fant man en sammenheng mellom ftalater og allergiske symptomer hos barn.

– Vi bør derfor fokusere mer på sammenhenger mellom kjemisk eksponering i innemiljøet og utvikling av astma og allergi i befolkningen for å sikre riktige, korrektive tiltak for å begrense innemiljøproblemer, sier Holme og viser til studien publisert i det anerkjente tidsskriftet Indoor Air.

Naturlig ventilasjon fører til fukt
I studien ble det også funnet en sammenheng mellom hus med en eller flere fuktindikatorer og ventilasjonstype, grunnmurstype og byggeperiode. Det var flere tilfeller av registrert muggvekst i hus med ingen eller naturlig ventilasjon enn i hus med mekanisk ventilasjon, og i hus med kjeller enn i hus uten. Det ble også påvist mer muggvekst i eldre hus enn i nyere hus.

– Dette er ikke spesielt overraskende funn for oss, men understreker bare at god ventilasjon minker risikoen for fuktskader. I eldre hus kan det være nyttig å utbedre dreneringsforholdene og utvendig varmeisolering, sier Holme.