Til hovedinnhold
Norsk English

Har kartlagt treprodukters miljøegenskaper

Nå kan du få vite hva slags miljøpåvirkning treprodukter som benyttes i byggeprosjekter har.


Resultater av livsløpsanalyser for treprodukter som for eksempel konstruksjonslast, kledning, massivtre og limtre er nå dokumentert i form av miljødeklarasjoner (EPD) og presentert i en ny rapport fra SINTEF Byggforsk.

– Treindustrien har gjort et grundig arbeid med å dokumentere miljøbelastning fra egne produkter. Med en slik kunnskap er man godt rustet for framtidens bygg, hvor redusert miljøbelastning og såkalt nullutslipp er sentralt, sier prosjektleder og forsker Silje Wærp ved SINTEF Byggforsk.

Viktig dokumentasjon
Både private og profesjonelle kjøpere har blitt mer bevisste, og stiller stadig høyere etiske og miljømessige krav. I et slikt marked vil godt dokumenterte materialer ha et konkurransefortrinn. Med en standardisert, tilgjengelig miljødokumentasjon i form av miljødeklarasjoner vil det være lettere å stille krav ved innkjøp, og vurdere miljøegenskapene til produkter innenfor samme kategori uavhengig av region eller land.

– Miljødeklarasjoner gir informasjon om alle miljøegenskapene til et produkt; eksempelvis klimagassutslipp ved produksjon, fornybare råvarer, hva slags kjemikalier som brukes og hvordan produktet blir som avfall. Dette er viktige temaer som produsenten av byggevarer må dokumentere i byggeprosjekter, sier Wærp.

Grunnlag for miljøriktige valg
Prosjektdeltakere fra næringen har gjennom dokumentasjonen som er fremskaffet nå et bedre grunnlag for å se på forbedringer i egen bedrift. Det viser seg blant annet at kjemiske byggprodukter i relativt stor grad bidrar til det ferdige treproduktets totale miljøbelastning, noe det er ønske om å se nærmere på.

– En miljødeklarasjon betyr altså ikke en godkjenning på miljøområdet, men er en objektiv kommunikasjon av miljøegenskaper for et produkt. Arbeid med miljødeklarasjoner igangsetter til gjengjeld ofte prosesser for miljøforbedring i bedriften, sier Wærp.

Skal det velges et materiale for et bygg, har man gjennom EPDen grunnlag for å sammenligne med hensyn til miljøbelastning. Denne muligheten blir ytterligere forbedret ved å gjøre livsløpsvurderinger av større konstruksjoner.

Bakgrunn
FoU-prosjektet MIKADO - kartlegging og dokumentasjon av miljøegenskaper for tre og trebaserte produkter er et brukerstyrt innovasjonsprosjekt (BIP) innenfor Norges forskningsråd (NFR)-programmet Natur og Næring (tidligere TRE), og er i tillegg til NFR finansiert av Innovasjon Norge, Treindustrien, Skogtiltaksfondet og Fondet for Treteknisk Forskning. Den totale prosjektrammen har vært på 7,3 mill. NOK.

Prosjektet er et samarbeid mellom tre forskningsinstitutter; SINTEF Byggforsk, Norsk Treteknisk Institutt og Norsk Institutt for Skog og Landskap, samt en lang rekke næringsaktører. Treindustrien har vært prosjekteier for prosjektet som har vært ledet av SINTEF Byggforsk.

Les mer om miljødeklarasjoner.