Til hovedinnhold
Norsk English

EXACTUS: Hjelp mot kostbart telletrøbbel for oppdretterne

Et stort fellesløft, ledet av SINTEF Fiskeri og havbruk, skal løse telle- og måleproblemene i merdene. Foto: SINTEF / Thor Nielsen
Vansker med å ”se” hvor mye – og hvor stor – fisk som står i merdene, koster norsk oppdrettsnæring opp mot en milliard kroner i året, ifølge overslag fra SINTEF. Nå skal måle- og tellesystemene forbedres.

Problemene med å holde rede på antallet fisk i merdene og fiskens gjennomsnittsvekt, gir økonomiske tap av to grunner, ifølge Ragnar Nortvedt, Director Food Safety & Product Quality hos Marine Harvest Norway og professor II ved Universitetet i Bergen.

– Telle- og registreringsproblemene gjør det primært vanskelig å fôre optimalt, altså å gi rett fôr til fisken i riktige mengder. Det neste problemet melder seg ved slaktingen. Har du bommet på anslaget for gjennomsnittsvekta for hver størrelseskategori (2-3, 3-4, 4-5 Kg osv.), risikerer du å få mindre igjen for fisken som skal selges.

– For å spare tid etter slakt og dermed gi optimal kvalitet, er nemlig fisken allerede solgt før den kommer til slakteriet. Derved erfarer vi problemer om innmeldingen ikke er korrekt i forhold til faktisk slaktet vare. Hvis det er for lite fisk i en størrelseskategori, må du eventuelt ut på spotmarkedet og kjøpe fisk med riktig størrelse til kunden, sier Nortvedt.

Kostbart problem
Både dårlig utnyttelse av fôret og vektbommerter svir på pungen.

– Basert på erfaringer som er høstet av oss i Marine Harvest og en annen stor aktør her hjemme, har SINTEF anslått at feilberegninger av biomassen koster den samlede norske oppdrettsnæringa opp mot en milliard kroner i året, opplyser Nortvedt. 

Exactus - fellesløft til 11 millioner
Nettopp SINTEF Fiskeri og havbruk leder nå et stort norsk fellesløft som skal løse telle- og måleproblemene. Prosjektet Exactus til 11 millioner kroner startet i år, skal løpe ut 2012 og er et samarbeid mellom store norske oppdrettsselskaper, utstyrsleverandører, forskningsmiljøer og myndigheter.

17 aktører deltar, med støtte fra Norges forskningsråd og Fiskeri- og havbruksnæringas forskningsfond. Prosjektet skal gi oppdretterne teknologikunnskap og innspill til rutiner som både er pålitelige og enkle i bruk når de for framtida skal skaffe seg oversikt over biomassen i merdene.

Slik skal måle- og tellesystemene forbedres- les om innholdet i Exactus-prosjektet

Bakteppet: store merder
– Problemene med å holde rede på antall individer og gjennomsnittsvekt, skyldes at merdene er blitt så store. Noen oppdrettere er flinkere enn andre til å treffe rett, men selv hos de beste ligger usikkerheten rundt pluss minus fem prosent. Og i en næring som omsetter for 25 milliarder kroner årlig, er det klart at det blir store summer selv ved små feilberegninger, sier forskerne Leif Magne Sunde og Erik Høy som koordinerer prosjektet Exactus på vegne av SINTEF Fiskeri og havbruk.

Av Svein Tønseth