EXACTUS

 

Exactus logo

Teknologier, systemer og operasjonelle prosedyrer for nøyaktig biomassekontroll i store merder

Technologies, systems and operational procedures for high-level accuracy in biomass control in large cages

Målsetning

Hovedmålet for prosjektet er å fremskaffe ny kunnskap og et teknologisk grunnlag for
framtidas systemer for biomassemålinger med potensial til å nærme seg det ønskede
nivå for nøyaktighet, pålitelighet og brukervennlighet i store oppdrettsmerder.

Visjon

Industriens visjon er ±1 % nøyaktighet på gjennomsnittsvekt og ±0,1 % nøyaktighet for estimert antall fisk i hver vektgruppe (2-3, 3-4kg osv) før slakting. Prosjektet skal utvikle kunnskap og demonstrere løsninger som kan lede fram mot et kvantesprang i biomassekontroll fra dagens status med 5 10 % typiske avvik opp fram mot industrivisjonen.

Exactus er et KMB-prosjekt (Kompetanseprosjekt med brukermedvirkning) som er støttet av
Havbruksprogrammet i Norges Forskningsråd 2010 - 2012 (Prosjektnr. 199788) og av industripartnerne.