Prosjektbeskrivelse
Prosjektets hovedmål er å fremskaffe ny kunnskap og teknologisk grunnlag for fremtidig målesystemer for biomasse med potensial til å tilfredsstille krav til nøyaktighet og pålitelighet samt operative krav for store akvakultursystemer

Havbruksnæringens visjon er ± 1 % nøyaktighet på måling av gjennomsnittsvekt på laks, og ± 0,1 % for måling av antall fisk i størrelsesklasser klar for slakt (2-3, 3-4kg etc.). Prosjektet har som mål å utvikle kunnskap og demonstrere løsninger som kan bidra til et kvantesprang i biomassekontroll fra dagens nivå på 5 - 10 % nøyaktighet til tilnæringens fremtidige behov

Kommentar: Prosjektbeskrivelsen finnes foreløpig bare på engelsk

Publisert 27. april 2010

Exactus er et KMB-prosjekt (Kompetanseprosjekt med brukermedvirkning) som er støttet av
Havbruksprogrammet i Norges Forskningsråd 2010 - 2012 (Prosjektnr. 199788) og av industripartnerne.