Partnere

Prosjektansvarlig
SINTEF Fiskeri og havbruk

Industripartnere
Salmar Farming AS
Marine Harvest Norway AS
Lerøy Seafood Group ASA
VAKI Aquaculture Systems Ltd
EWOS Innovation AS
BioMar AS
Nexans Norway AS
Norbit SubSea AS
Ocea Gruppen AS
Fiskeridirektoratet, kyst og havbruksavdelingen

Forskningspartnere
Christian Michelsen Research AS
SINTEF IKT
Havforskningsinstituttet
Norges veterinærhøgskole
Norges Tekniske Naturvitenskapelige Universitet, Institutt for teknisk kybernetikk
Universitetet i Oslo

 

Publisert 27. april 2010

Exactus er et KMB-prosjekt (Kompetanseprosjekt med brukermedvirkning) som er støttet av
Havbruksprogrammet i Norges Forskningsråd 2010 - 2012 (Prosjektnr. 199788) og av industripartnerne.