Forskningsaktiviteter

Flytskjema for arbeidsområdene i Exactus

The schematic block diagram presents the overall flow of data in an advanced biomass control system sought through the initiative EXACTUS. Colours indicate the connections  between research activities (RA) and the process.

Publisert 27. april 2010

Exactus er et KMB-prosjekt (Kompetanseprosjekt med brukermedvirkning) som er støttet av
Havbruksprogrammet i Norges Forskningsråd 2010 - 2012 (Prosjektnr. 199788) og av industripartnerne.