RA 2 Mathematical modelling and model-based estimation (MBE)

Establish a mathematical model representing the salmon biomass dynamics in a typical sea cage
grow-out setting and investigate the feasibility of the concepts of state observers and optimal
filtering (or model-based estimation) applied to the problem of biomass estimation.

Publisert 27. april 2010

Exactus er et KMB-prosjekt (Kompetanseprosjekt med brukermedvirkning) som er støttet av
Havbruksprogrammet i Norges Forskningsråd 2010 - 2012 (Prosjektnr. 199788) og av industripartnerne.