Til hovedinnhold
Norsk English

Svakere kostnadsvekst i spesialisthelsetjenesten

Veksten i kostnadene til de regionale helseforetakene var reelt sett på 1,6 prosent fra 2007 til 2008. Dette er den laveste realveksten de siste fem år.

Målt per innbygger var veksten 0,3 prosent.

Det viser en fersk rapport fra SINTEF - SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2008.

Kostnadene til spesialisthelsetjenesten var totalt på 93,8 milliarder kroner i 2008. Dette tilsvarer 19 540 kroner per innbygger.

– Er det positivt eller negativt at kostnadsveksten avtar?

Prosjektleder og redaktør for rapporten, forsker Linda Midttun ved SINTEF Teknologi og samfunn, svarer slik:

– Tallene kan i utgangspunktet tolkes i begge retninger. Hvis de er et uttrykk for at de regionale helseforetakene jobber mer effektivt enn tidligere, er det en positiv utvikling. Skulle tallene bety at pasientenes tilbud forringes kvalitetsmessig, vil det være en negativ utvikling.

– Gir tallene dere har analysert grunnlag for å fastlå at effektiviteten er blitt forbedret?

– For totalvirksomheten i spesialisthelsetjenesten gir ikke disse tallene oss noen mulighet til å si noe om dette. Går vi nedover og ser på pasientbehandlingen ved somatiske sykehus, så ser vi imidlertid at de gjennomsnittlige behandlingskostnadene synker; eller om du vil; det blir mer behandling for hver krone. Dette skyldes sannsynligvis økt bruk av dagbehandling. Vi ser også av tallene at dagbehandling fortsatt øker i omfang.

– Samtidig ser vi at kostnadene per liggedag for pasientene øker. Dette skyldes mest sannsynlig at behandlingen for disse pasientene er blitt mer intensiv enn før. Dette er naturlig når pasientene ligger færre døgn enn før. For den gjennomsnittlige liggetida fortsetter å synke, sier Linda Midttun.

Av Svein Tønseth