SAMDATA utføres av Helsedirektoratet

SAMDATA-prosjektet (sammenlikningsdata for spesialisthelsetjenesten) utføres fra 1.1.2010 av Helsedirektoratet, avdeling for økonomi og analyse.

SAMDATA har tidligere vært utført av SINTEF på oppdrag fra Helsedirektoratet.

Formålet med SAMDATA er å utvikle, analysere og publisere standardiserte styringsindikatorer for spesialisthelsetjenesten, og å belyse hvordan tjenestene fungerer i forhold til aktuelle helsepolitiske mål.

SAMDATA benyttes av sentrale myndigheter, helseforetak og forskningsinstitusjoner for å følge utviklingen og status for spesialisthelsetjenesten.

Se Helsedirektoratets informasjon om SAMDATA >>

SINTEFs rapporter og informasjon om SAMDATA gitt ut 2000-2009 finnes under menypunktet SAMDATA på nett.

SAMDATA på nett

   

Nyhetstjeneste

Fra 1. januar 2010 overtok Helsedirektoratet SAMDATA-prosjektet. Dette innebærer at det ikke lenger vil sendes ut SAMDATA nyhetsbrev fra SINTEF.

 

 

 

 

                © SAMDATA 2007    |