Kontakt

SAMDATA-prosjektet (sammenlikningsdata for spesialisthelsetjenesten) utføres fra 1.1.2010 av Helsedirektoratet, avdeling for økonomi og analyse. SAMDATA har tidligere vært utført av SINTEF på oppdrag fra Helsedirektoratet.

Se derfor Helsedirektoratets informasjon om SAMDATA >>

 


 

Publisert 3. november 2005

                © SAMDATA 2007    |