© Copyright-informasjon

SAMDATA har opphavsretten til all informasjon som legges ut på www.samdata.sintef.no

SAMDATA gjør sitt ytterste for at informasjonen skal være korrekt, men påtar seg ikke noe ansvar for eventuelle feil eller utelatelser.

Brukere har tillatelse til å kopiere stoff fra SAMDATA til bruk på andre hjemmesider, eller i et annet medium, utskrift, elektronisk eller på annen måte, uten skriftlig tillatelse fra SAMDATA. Kilden skal imidlertid oppgis når stoff som SAMDATA har opphavsretten til kopieres eller offentliggjøres.

Noen av rapportene på nettsidene inneholder lenker til eksterne hjemmesider. Disse lenkene gir deg muligheten til å finne mer stoff om emnet. SAMDATA er ikke ansvarlig for innholdet på disse internettsidene.

Publisert 28. november 2005

                © SAMDATA 2007    |