Rapporter

SAMDATA-rapportene listet opp bak hvert menypunkt nedenfor kan lastes ned som pdf-filer uten kostnader. Det vises til vår copyright-informasjon vedrørende bruk av rapportene.

Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten

Rusbehandling

Somatikk

Psykisk helsevern

Spesialisthelsetjenesten

Analyse- og utviklingsprosjekter

Publisert 3. november 2005

SAMDATA-rapporter fra SINTEF kan bestilles her:

Se ellers Helsedirektoratets informasjon om SAMDATA >>

                © SAMDATA 2007    |