Rapporter SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten

SAMDATA-rapportene listet opp nedenfor kan lastes ned som pdf-filer uten kostnader. Det vises til vår copyright-informasjon vedrørende bruk av rapportene.

Publisert 12. juli 2007

SAMDATA-rapporter fra SINTEF kan bestilles her:

Se ellers Helsedirektoratets informasjon om SAMDATA >>

                © SAMDATA 2007    |