SAMDATA på nett
SAMDATA-prosjektet består fra 2006 av en årlig nøkkeltallsrapport for hele spesialisthelsetjenesten, en årlig sektorrapport for psykisk helsevern, en årlig sektorrapport for tverrfaglig spesialisert rusbehandling og en årlig sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste. I tillegg kommer årlige analyse- og utviklingsprosjekter som avtales med oppdragsgiver, Helsedirektoratet.

SAMDATA på nett følger denne inndelingen. Utvalgte oversikter fra de årlige rapportene presenteres under venstremenypunktene.  Venstremenyen og stien øverst i skjermbildet gir mulighet til å navigere i strukturen på en måte som vi håper gjør SAMDATA på nett enkel å bruke.

Ferdigstilte rapporter fra analyse- og utviklingsprosjekter er også lagt ut i pdf-format.

Sektorrapporter fra 2000 og alle offentliggjorte rapporter under SAMDATA-paraplyen kan bestilles i trykt format eller lastes ned i sin helhet i pdf-format fra menypunktet Rapporter.

 

Publisert 10. oktober 2006

                © SAMDATA 2007    |