Om SAMDATA

SAMDATA-prosjektet (sammenlikningsdata for spesialisthelsetjenesten) utføres fra 1.1.2010 av Helsedirektoratet, avdeling for økonomi og analyse. SAMDATA har tidligere vært utført av SINTEF på oppdrag fra Helsedirektoratet.

Formålet med SAMDATA er å utvikle, analysere og publisere standardiserte styringsindikatorer for spesialisthelsetjenesten, og å belyse hvordan tjenestene fungerer i forhold til aktuelle helsepolitiske mål.

SAMDATA benyttes av sentrale myndigheter, helseforetak og forskningsinstitusjoner for å følge utviklingen og status for spesialisthelsetjenesten.

Se Helsedirektoratets informasjon om SAMDATA >>

Publisert 3. november 2005

                © SAMDATA 2007    |