Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2008
Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2008

SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten gir en samlet oversikt over styringsdata for spesialisthelsetjenesten i Norge.

Nøkkeltallene beskriver ressursinnsats, bruk av spesialisthelsetjenestene og utnytting av ressursene. Tall for alle disse områdene presenteres for den somatiske sektoren og det psykiske helsevernet. For tverrfaglig spesialisert rusbehandling presenteres kun kostnadstall.

I rapporten beskrives og analyseres norsk spesialisthelsetjeneste i forhold til sentrale helsepolitiske målsetninger og planer. Rapporten kan lastes ned som pdf-fil fra høyre marg på denne siden.

Tabeller fra  Nøkkeltallsrapporten for spesialisthelsetjenesten 2008 finner du også i menyen i venstre marg. Tematisk inndeling er som følger:

 

Publisert 13. juli 2009

                © SAMDATA 2007    |