Ressursutnyttelse
Her presenteres indikatorer for produktivitet og kapasitetsutnytting for spesialisthelsetjenesten

Publisert 13. juli 2009

                © SAMDATA 2007    |    samdata@sintef.no