Ventetider

Her presenteres ventelistetall for somatisk spesialisthelsetjeneste og for psykisk helsevern (voksne og barn/ungdom) for periodene 3 tertial 2007 og 3 tertial 2008.

Publisert 13. juli 2009

                © SAMDATA 2007    |