Ressursinnsats
Ressursinnsatsen i somatisk spesialisthelsetjeneste og psykisk helsevern omfatter senger, døgnplasser, personell og kostnader

I SAMDATA presenteres ressursinnsats i form av antall senger som benyttes ved pasientbehandlingen, de årsverk/personellressurser som er benyttet og de kostnadene helseforetakene har hatt i løpet av et driftsår.

Ressursinnsatsen i somatisk spesialisthelsetjeneste vil omfatte senger, personell og kostnader.

Ressursinnsats og ressursfordeling i det psykiske helsevernet blir undersøkt med utgangspunkt i indikatorer for døgnplasser, personell og kostnader.

 

Publisert 13. juli 2009

                © SAMDATA 2007    |    samdata@sintef.no