Analyse- og utviklingsprosjekter

Det er planlagt at det skal gjennomføres analyseprosjekter i tilknytning til de tre sektorrapportene (for henholdsvis det psykiske helsevernet, somatisk spesialisthelsetjeneste og rusbehandling) og nøkkeltallsrapporten fra SAMDATA. I større grad enn hva som er mulig i rapportformatet skal disse analysene fokusere på forklaring av utvikling og variasjon i ulike indikatorer.

Samtidig er det viktig at SAMDATA konseptet ikke forblir statisk. Det er derfor behov for å gjennomføre utviklingsprosjekter som har som hensikt å videreutvikle SAMDATA som et godt hjelpemiddel i styring og monitorering av spesialisthelsetjenesten.

Analyseprosjekter

Publisert 10. november 2005

                © SAMDATA 2007    |