Rus - Nøkkeltall
Nøkkeltall for tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Nasjonale tall 2006-2008

 

2006

2007

2008

Pst endring
2006-2007

Pst endring
2007-2008

Pst endring
2006-2008

Døgnplasser

1 588

1 617

1 615

1,8

-0,1

1,7

Registerbaserte årsverk

3 046

3 075

3 200

0,9

4,1

5,0

Oppholdsdøgn

574 882

569 139

576 819

-1,0

1,3

0,3

Innleggelser

13 188

12 473

12 450

-5,4

-0,2

-5,6

Døgnopphold

14 649

13 925

13 962

-4,9

0,3

-4,7

Polikliniske konsultasjoner

 

154 746

193 391

 

25,0

 

 

Datakilde: SSB og SINTEF

Kontaktperson: {DynamicContent:Ansatt link}

Publisert 13. juli 2009

                © SAMDATA 2007    |